Logo Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

Stichting BNL is per 1 januari 2015 ontbonden en de taken zijn overgegaan naar de Koninklijke Bibliotheek (KB). De informatie die u zoekt, is vanaf 24 april 2015 beschikbaar via www.kb.nl/ob. Deze site wordt uitgefaseerd.


Aanvragen

'Aanvragen' is de landelijke aanvraagservice van de openbare bibliotheken. Via de knop 'Aanvragen' kunnen bibliotheekleden niet alleen boeken, muziek-cd's/-dvd's en bladmuziek aanvragen, maar ook luisterboeken en bijvoorbeeld games. Dit kan ook als de titel niet voorkomt in de collectie van hun eigen bibliotheek.

Hoe werkt het?

Als de lener een titel heeft gevonden in bijvoorbeeld een Aquabrowser of op Literatuurplein, klikt hij op de aanvraagknop, wordt geauthentiseerd via A-select en komt op het aanvraagformulier. Hier maakt de lener een keuze uit de voor zijn bibliotheek beschikbare afhaallocaties. De aanvraagtarieven verschillen per bibliotheek en de lener kan op het aanvraagformulier een keuze maken uit de tarieven die voor zijn bibliotheek gelden. Het systeem gaat vervolgens zoeken welke bibliotheek de gevraagde titel in de collectie heeft. Is dit de eigen bibliotheek, dan wordt de aanvraag automatisch doorgegeven aan het lokale bibliotheeksysteem. Heeft de eigen bibliotheek het niet, dan start het aanvraagproces. Het aanvraagproces verloopt zo geautomatiseerd mogelijk door koppelingen die zijn gerealiseerd tussen het IBL-systeem en de lokale bibliotheeksystemen. Materialen worden via het reguliere transport verzonden.

Wat heeft de bibliotheek eraan?

Er is een eenduidige manier van aanvragen voor alle materialen, ongeacht of uw bibliotheek ze zelf heeft of dat ze elders vandaan moeten komen. IBL-aanvragen vergen minder administratie, want de lener kan ze zelf indienen. Door de koppelingen tussen het bibliotheeksysteem en het IBL-systeem zijn er geen dubbele handelingen nodig voor het verwerken van deze aanvragen.

Via andere bibliotheken aangevraagde materialen worden tijdelijk als record in uw eigen catalogus opgenomen, waardoor u ze kunt uitlenen alsof het uw eigen materiaal is.

Wat heeft de eindgebruiker eraan?

De eindgebruiker kan zelf materialen aanvragen op elk moment van de dag, en heeft daarvoor geen extra account nodig. Dankzij Aanvragen beschikt hij over een grotere collectie.

Wat is de relatie met andere diensten?

A-select wordt gebruikt voor het authentiseren van leners. Momenteel is er niet één plek waar de lener alle titels kan vinden, maar dat wordt straks opgelost met de Nationale Bibliotheekcatalogus. Aanvragen ingediend via de NBC zullen beter gehonoreerd kunnen worden dankzij meer en uniformere (meta)data.

Meer informatie

Voor problemen met aanvragen kunt u een mail sturen aan aanvragen@bibliotheek.nl

Informatie voor medewerkers (nieuwsberichten, enz)

Voor de distributie van aangevraagde materialen, zie Pilot Distributie