Logo Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

Stichting BNL is per 1 januari 2015 ontbonden en de taken zijn overgegaan naar de Koninklijke Bibliotheek (KB). De informatie die u zoekt, blijft voorlopig beschikbaar via de website stichting.bibliotheek.nl en zal binnenkort worden verplaatst naar de website van de KB.

Kijk verder op www.kb.nl/voordeopenbarebibliotheken