Logo Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

Stichting BNL is per 1 januari 2015 ontbonden en de taken zijn overgegaan naar de Koninklijke Bibliotheek (KB). De informatie die u zoekt, is vanaf 24 april 2015 beschikbaar via www.kb.nl/ob. Deze site wordt uitgefaseerd.


Online betalen

Met het project Online betalen willen wij zorgen voor een centrale betalingsinfrastructuur, waardoor lokale openbare bibliotheken in staat worden gesteld om 'online betalen' aan te bieden aan haar leden. De gewenste functionaliteit wordt als dienst geïmplementeerd, in de vorm van Software As a Service (SAAS).

De gebruikers (i.e. bezoekers) van www.bibliotheek.nl en van de lokale bibliotheeksites moeten verschillende diensten en producten kunnen afrekenen via de online betaaldiensten. Afhankelijk van de eindleverancier van de dienst, het type dienst of product en het soort gebruiker kan een deel van de betalingen gebundeld in één batch worden uitbetaald. Dit batchgewijs afrekenen wordt het winkelwagentje-principe genoemd. Naast deze winkelwagentjes dienen online diensten en producten direct afgerekend te worden (pay-per-use). Dit betreft dan ook altijd enkelvoudige betalingen. BNL laat een winkelwagen-widget bouwen die in de widgetstore beschikbaar komt.

Voor het afrekenen kunnen de gebruikers kiezen uit een aantal betaalproducten. De keuze die geboden wordt is afhankelijk van

 1. De te betalen dienst of product (online dienst of product altijd direct afrekenen
 2. Het type gebruiker (een anonieme gebruiker betaalt bijvoorbeeld altijd met iDEAL; een lid mag via acceptgiro afrekenen)
 3. De voorkeur van de bibliotheek waar de gebruiker lid van is.

Betaalproducten

De betaalproducten die Stichting Bibliotheek.nl aan haar gebruikers wil kunnen bieden zijn:

 • iDEAL
 • Creditcards: Visa en Master Card
 • Eénmalige machtiging (automatische incasso)
 • Bankoverschrijving
 • PayPal
 • Pastegoed
 • SMS betalen
 • Minitix
 • Hyves Afrekenen.

De producten, behalve Pastegoed, zijn standaard betaalproducten die via Adyen als PSP worden aangeboden. Het Pastegoed is specifiek voor bibliotheken met een bibliotheeksysteem dat een tegoed bij de klantgegevens kan opslaan.

Koppeling betaalmethoden aan profiel

Aanbevelingen

In bovenstaande tabel zijn de betaalproducten gekoppeld aan een profiel van een gebruiker.

Overwegingen/aanbevelingen voor betaalproducten:

 • iDEAL altijd aanbieden, meest gebruikt en meest algemeen betaalmiddel online
 • Minitix altijd aanbieden, is nl. een anonieme betaalmethode
 • Hyves Afrekenen altijd aanbieden OF bij webaccount, afhankelijk van project single sign-on (koppeling aan Hyves-profiel). Als dit doorgang vindt, dan is nl. Hyves afrekenen automatisch gekoppeld aan het webaccount
 • PayPal alleen aanbieden bij webaccount, vanwege grotere onzekerheid van betaling (storno)
 • CreditCard: zie Paypal
 • Saldo: alleen beschikbaar bij lidmaatschap (ILS-systeem lokale bibliotheek). Vanwege zeer lage kosten altijd aanbieden
 • Machtiging: alleen aanbieden bij lidmaatschap vanwege onzekerheid van betaling (bibliotheek financiert feitelijk voor)
 • Bankoverschrijving: alleen aanbieden bij lidmaatschap vanwege onzekerheid van betaling (initiatief tot betalen ligt bij lid)
 • Betalen met pastegoed. Vooral interessant voor kleine bedragen (alléén voor leden)

Workflow

De binnengekomen betalingen worden vervolgens door de backoffice van de ontvangende partij (de lokale bibliotheek) verder verwerkt. De binnengekomen bedragen worden uitgesplitst naar de bibliotheken aan wie de betaling gedaan is. Daarbij wordt voldoende informatie over de betalingen meegeleverd, zodat de bibliotheek haar backoffice-activiteiten goed kan uitvoeren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van Dijk, hans.vandijk@bibliotheek.nl